LATAR BELAKANG
Dengan hormat,
Puji syukur kita panjatkan  kepada Alloh subhanahu wa ta’ala yang telah memberikan nikmat dan karunianya kepada kita berupa nikmat Iman-Islam dan hidup ini. Sholawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita, Nabi Muhammad shollollohu ‘alaihi wasalam. Salam keselamatan juga kita haturkan kepada keluarga Nabi, para sahabat, para penerus ilmu sesudahnya hingga sampai kepada anak-cucu kita kelak hingga akhir zaman.


Masjid sebagai sebuah pusat budaya ilmu dan ibadah umat Islam merupakan sebuah tonggak penting dalam masyarakat umat Islam. Sebagai sebuah pusat budaya ilmu dan ibadah yang penting bagi umat Islam, maka pengadaannya merupakan sebuah kebaikan yang juga sama dengan kebaikan sebuah ibadah. Seseorang mendapatkan kebaikan dari aktivitas di masjid. Tapi orang lain yang menyediakan fasilitas pembangunan masjid ini juga akan mendapatkan kebaikan yang sama. Sama halnya seperti 
amalan kebaikan yang tidak terputus dari seorang hamba ketika dia mati, yaitu : (1) doa anak yang soleh, (2) ilmu yang bermanfaat dan diamalkan oleh orang lain, serta (3) sedekah jariah yang dimanfaatkan oleh orang lain (H.R Muslim)


Sehubungan dengan adanya hubungan baik antara keluarga pemilik lahan (208 m2)Pribadi Ken Adi dengan Bpk. Darmanto, maka tercetuslah untuk melimpahkan pengurusan surat dan jual beli tanah milik Pribadi Ken Adi kepada Bpk. Darmanto. Sehingga akhirnya terpikirkan pada pentingya sedekah jariah sebagai bagian dari amalan kebaikan yang tidak terputus meskipun seseorang telah mati, keluarga Darmanto mengajukan proposal pembangunan masjid di lahan tersebut. Inisiator bermaksud untuk mendapatkan kebaikan dari sedekah jariah yang dimanfaatkan oleh orang lain. Masjid merupakan tempat sholat berjamaah, tempat belajar, dan menjadi pusat-pusat manfaat kebudayaan Islam. Harapan kami, pembangunan Masjid Al Furqon di Nanggela ini menjadi investasi kebaikan dan doa yang tidak terputus bagi donaturnya.Inisiatif ini bak gayung bersambut dengan lingkungan sekitar atas bantuan RT dan RW setempat, di usulkan untuk memperluas rencana pembangunan lingkungan masjid agar lebih luas dan memberikan manfaat bagi lingkungan hunian sekitar area.
Semoga inisiatif ini dapat menjadi pembuka jalan bagi rekan, kerabat, saudara, kenalan dan kolega untuk ikut menabung amalan kebaikan hingga di akhirat kelak. Aamiin.


Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Niat Baik Seorang Tua : Panitia Pembangunan Masjid Al Furqon

Pembangunan Masjid Al Furqon di Nanggela Udik ini tidak terlepas dari inisiator Bpk. Darmanto. Seorang tua yang ingat bahwa amalan dirinya b...